אלי הראל מהנדסים
אלי הראל מהנדסים
אלי הראל מהנדסים

באתר זה הושקעו מירב המאמצים על מנת שהמידע והנתונים המוזכרים בו יהיו נכונים ומדוייקים. עם זאת המשתמש אינו פטור מלהיעזר בשירותים של יועצים או מתכננים בנושאים השונים, אלי הראל מהנדסים אינו אחראי על אי התאמה, אי דיוק, חוסר נכונות או כל תקלה שעשויה להיגרם בגין השימוש במידע המופיע באתר והמשתמש נושא באחריות לכל מידע לא נכון או לא מדויק או לא מלא המופיע באתר זה. ט.ל.ח.