אלי הראל מהנדסים
אלי הראל מהנדסים
אלי הראל מהנדסים

רשימת מאמרים

מעגלי חשמל בבית. מה זה ולמה זה חשוב?

צפיות: 3795

האם תכנון החשמל לבית שלכם באמצעות תכנית חשמל אדריכלית מספיק לכם?ואם לא, מה עוד צריך להשלים?


בעבר הזכרנו שתכנית החשמל שאתם מקבלים מאדריכל היא לא מלאה. התוכנית הזו מפרטת את מיקום אבזרי הקצה: תוכלו למצוא בה את מיקום נקודות גופי התאורה (מנורות), מיקום מפסקי התאורה המפעילים אותם, מיקום השקעים וסוגיהם.


האם התכנית הזו מספיקה לכם? לכאורה, מבחינתכם, ומבחינת רוב האנשים שבונים בית, די בתכנית זו כדי למסור אותה לקבלן הביצוע וקדימה לעבודה. אבל יש הרבה מאוד דברים שכדאי להשלים בתכנית ועל נושאים אלו נפרט בטורים הקרובים.


ראשית:

החלוקה למעגלים:
כדי להסביר את המושג "מעגל (חשמלי)" בצורה פשוטה, נסביר שכל הנורות ו/או השקעים (צרכנים) בחדר או במספר חדרים, מחוברים דרך מוליך (חוט) חשמל אחד שתחילתושל אותו חוט בלוח החשמל וסופו בצרכנים (מוליך ה-0- סוגר את המעגל). כל מעגל מחובר בלוח החשמל למא"ז (מפסק אוטומטי זעיר. בעבר היינו קוראים לזה "פקק"). תפקידו להגן על הלוח מפני צריכת יתר או קצר. ברגע שיזרום זרם גבוה מהמותר, המא"ז"יקפוץ", ויפסיק את זרימת החשמל במעגל הזה. בכל בית יש מספר מעגלי חשמל.


כמה מעגלי חשמל ותאורה נדרשים בתקנות עבור מעגלים ביתיים? 


בתקנות החשמל תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), תשמ"ה, מופיעה דרישה למספר המעגלים המינימלי:


(א) "במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הרצפה, או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר; חדרי שירותים ומעברים אינם כלולים בחישוב החדרים, אולם שטחם ייכלל בחישוב שטח הרצפה; מטבח ייחשב לחדר.


(ב) במיתקן בדירת מגורים יותקנו שני מעגלים לפחות לזינת נקודות מאור ובתי תקע.


(ד) המעגלים המיועדים לזינת דוד לחימום מים בעל בידוד תרמי, דוד שמש, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מדיח כלים, תנור בישול או אפיה, תנור אוגר חום או מזגן אוויר, לא ייכללו במספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים".


מהסעיפים הנ"ל ניתן לראות, שעל פי התקנות, אם יש לכם בית בגודל של כ-160 מ"ר, ניתן להסתפק ב 4 מא"זים. ארבעת המא"זים האלו אינם כוללים הצרכנים ה"כבדים"יותר של הבית שפורטו בסעיף ד' בתקנות:דוד שמש, מכונת כביסה, מדיח וכד'. אלו דורשים מעגלי "כוח" נפרדים באמצעות מא"זים נוספים.


בתקנות אין התייחסות לחלוקת התאורה, ואפשר שהתאורה שבבית תהיה מחולקת על פני שני מעגלים בלבד. כמו כן ניתן לחבר על פי התקנות את התאורה והשקעים לאותו מעגל.


ברוב המקרים, מעגל לשקעי חשמל יהיה עם מא"ז של 16 אמפר, כלומר: אם הזרם יהיה גדול מ 16 אמפר, המא"ז בלוח יקפוץ.


שאלה: מה אכפת לי על פני כמה מא"זים מחולקת התאורה או השקעים?


תשובה: כאן נכנסים שני שיקולים: אחד, במקרה של עומס על מא"ז אחד, המפסק, או ה"פקק" יקפוץ וגם האור בבית יכבה. אם יש חלוקה לשני מפסקים, עדיין חלק מהבית יהיה מואר. כדי למנוע מצב לא נעים שבו אתם נמצאים בחושך ומגששים דרככם באפלה לכיוון ארון החשמל, על מנת למצוא את הסיבה לחושך הזה, נקבעה כמות מנימלית של מא"זים לתאורה, כך שאם מפסק אחד קופץ בגלל עומס יתר, שאר הבית יישאר מואר.

בנוסף, אכפת לכם מאוד על פני כמהמא"זים התאורה והחשמל בבית שלכם מחולקים. המשמעות היא שאם תרצו להפעיל צרכן "כבד"יחסית, לדוגמא מפזר חום בחדר אחד, וגם בחדר השני, לא תוכלו לעשות את זה כי הפקק יקפוץ.


נחזור רגע לשיעורי הפיזיקה בכיתה ט':אם מפזר חום צורך 2500 ואט מה יהיה הזרם? 2500 וואט לחלק ל230 וולט נקבל 10.9 אמפר. משמע, אם בחדר שלנו מופעל מפזר חום ובחדר הסמוך מישהו יפעיל קומקום חשמלי (שצורך 2000 ואט = 8.7 אמפר)או צרכן יותר קטן, והצריכה באותו מעגל תעלה על 16 אמפר הנקובה במא"ז שלכם, הפקק=מא"ז יקפוץ ולא יהיה חשמל בחדרים האלו.


כיום בבתים רגילים נהוג שהמפסק הראשי הוא 25*3 כלומר 3 פאזות שונות וכל אחת מהן יכולה לספק עד 25 אמפר. אם המעגלים יהיו בשתי פאזות שונות, או אפילו "על אותה פאזה", אבל על פני שני מפסקים שונים,ניתן יהיה להפעיל את המכשירים. בנוסף, יש מעגלים בעלי 3 פאזות, למשל: מזגן מיני מרכזי, כיריים חשמליים ועוד.


לכן, חשוב שיהיה תכנון וחלוקה של מעגלי החשמל והתאורה בבית שלכם.

 

מה השיקול החשוב השני?מי עושה את החלוקה למעגלים?ומה עוד חשוב למי שהוא שומר שבת? בטורים הבאים.
תודה לידידי מאיר ס. על הערותיו לטור זה  

 

בהצלחה
סוף מעשה בתכנון תחילה

 

x
הרשמה לניוזלטר

לקבלת מאמרים שבועיים בנושא תכנון הבנייה, מלאו הפרטים והמאמר וחומר נוסף בנושא בנייה יגיעו ישירות לאי-מייל שלכם.
*ניתן לצאת מהרשימה בכל עת